نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 کد 11 و 12 - استاد حاجی پور 29 ارديبهشت 1397 246
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 24 ارديبهشت 1397 278
کلاس جبرانی درس اصول فقه2 کد 54 - استاد ملک زاده 24 ارديبهشت 1397 248
کلاس جبرانی دروس "حقوق مدنی2 کد 11 و حقوق جزای عمومی2 کد 13" - استاد فیروزیان نژاد 23 ارديبهشت 1397 237
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل خصوصی1 کد 11 و 17" و "حقوق تجارت2 کد17" - استاد هزارخوانی 21 ارديبهشت 1397 210
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل عمومی1 کدهای 14 و 15 و 16" - استاد ناجی 19 ارديبهشت 1397 259
کلاس جبرانی دروس "کلیات عقود معین و ارث کد 21 و 22 و حقوق مدنی4 کد 23" - استاد روزبه 16 ارديبهشت 1397 312
کلاس جبرانی درس "آیین دادرسی مدنی3 کد 213" - استاد هرسیج ثانی 16 ارديبهشت 1397 316
عدم تشکیل کلاس های استاد فیروزیان نژاد 15 ارديبهشت 1397 268
کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی کیفری2 و آیین دادرسی مدنی3 کد 212 استاد هرسیج ثانی 05 ارديبهشت 1397 295
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل خصوصی1 کد 11 و 17" و "حقوق تجارت2 کد17" - استاد هزارخوانی 05 ارديبهشت 1397 279
کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل خصوصی1 کد 13 - استاد احسان افتخاری 05 ارديبهشت 1397 322
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 962 02 ارديبهشت 1397 265
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل خصوصی1 کد 11 و 17" و "حقوق تجارت2 کد17" - استاد هزارخوانی 27 فروردين 1397 241
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل عمومی2 کد 51" و "حقوق بین الملل خصوصی1 کد 13" - استاد احسان افتخاری 27 فروردين 1397 270
کلاس جبرانی دروس "حقوق بین الملل عمومی2 کد 51" و "حقوق بین الملل خصوصی1 کد 13" - استاد احسان افتخاری 20 فروردين 1397 243
شروع کلاس درس "تحلیل هزینه و منفعت" 18 فروردين 1397 292
محل برگزاری کلاس های دانشجویان ورودی جدید (کاردانی و کارشناسی) 15 فروردين 1397 347
محل برگزاری کلاس ها در ترم بهمن 96 (2) 23 بهمن 1396 631
عدم رسیدن کلاس کارآفرینی کد22 به حد نصاب لازم و لزوم اصلاح آن در تاریخ حذف و اضافه 23 بهمن 1396 368