نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی دروس استاد ناجی - کدهای 155 و 214 10 تیر 1397 255
کلاس جبرانی درس "حقوق بین الملل عمومی۲ کد ۲۱۱" - استاد افتخاری 10 تیر 1397 223
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 10 تیر 1397 258
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 10 تیر 1397 224
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 10 تیر 1397 175
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 10 تیر 1397 219
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 10 تیر 1397 196
قابل توجه کلیه دانشجویان، تغییر محل برگزاری کلاس ها از تاریخ 23 خرداد 23 خرداد 1397 240
قابل توجه دانشجویان کد 155 - کلاس حقوق تجارت1 استاد فضلی 23 خرداد 1397 231
قابل توجه دانشجویان کد 154 - کلاس فارسی استاد فیض اللهی 23 خرداد 1397 218
عدم تشکیل کلاس استاد جانی - سه شنبه 29 خرداد و 5 تیر 23 خرداد 1397 206
عدم تشکیل کلاس استاد قائمی - یکشنبه 27 خرداد 23 خرداد 1397 219
قابل توجه کلیه دانشجویان (بویژه دانشجویان ترم1) - تغییر محل برگزاری کلاس ها از چهارشنبه 23 خرداد 22 خرداد 1397 211
کلاس جبرانی درس "حقوق مدنی3 کد 300 و 301" - استاد فتحی زاده 20 خرداد 1397 210
کلاس جبرانی درس "حقوق مدنی8 کد 71" - استاد گوزلی 07 خرداد 1397 220
کلاس جبرانی درس "اندیشه اسلامی2 کدهای 53 و 54" - استاد هاتفی 06 خرداد 1397 237
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 کد 17 - استاد حاجی پور 02 خرداد 1397 217
کلاس جبرانی درس اصول فقه2 کد 54 - استاد ملک زاده 01 خرداد 1397 245
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 01 خرداد 1397 252
کلاس جبرانی درس "کاربرد فناوری اطلاعات کدهای 11-12-15-16-17-41" - استاد حسن خانی 30 ارديبهشت 1397 186