نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق - کاردانی (ترم1 گروه4) - استاد شاه محمدی 05 خرداد 1395 590
کلاس های جبرانی دروس متون فقه3 و قواعد فقه مدنی - ترم 1-گروه2 - کارشناسی ثبت و دستیار 05 خرداد 1395 565
مهم/ درس حقوق تجارت1 - کاردانی حقوق - ترم 1 - گروه 7 05 خرداد 1395 610
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 گروه7) - استاد امامی 05 خرداد 1395 500
اطلاعیه مهم - محل برگزاری کلاس های استاد حسن خانی 03 خرداد 1395 509
کلاس جبرانی درس انقلاب اسلامی ایران - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه1) - استاد کردی 03 خرداد 1395 482
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه1) - استاد وسمقی 03 خرداد 1395 500
کلاس جبرانی دروس جامعه شناسی هنری و سواد هنری - استاد نبی زاده 03 خرداد 1395 520
تاریخ امتحانات کامپیوتر، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1 01 خرداد 1395 613
کلاس جبرانی درس انقلاب اسلامی ایران - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد نجف زاده 29 ارديبهشت 1395 518
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد وسمقی 29 ارديبهشت 1395 518
مهم/ درس حقوق تجارت1 - کاردانی حقوق - ترم 1 - گروه 7 28 ارديبهشت 1395 476
کلاس جبرانی دروس حقوق اداری1 و آیین دارسی مدنی1 - کاردانی (ترم1 گروه1) - استاد اسکندر زاد 27 ارديبهشت 1395 466
کلاس جبرانی درس آیین نگارش اداری - استاد فیض اللهی 27 ارديبهشت 1395 495
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی1 - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد خداداد جعفری 26 ارديبهشت 1395 534
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 - گروه6) - استاد امامی 26 ارديبهشت 1395 495
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد وسمقی 26 ارديبهشت 1395 516
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی کیفری2 - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد گوزلی 26 ارديبهشت 1395 565
کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد سالاری 26 ارديبهشت 1395 496
کلاس جبرانی درس حقوق اداری1 - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد سالاری 26 ارديبهشت 1395 485