نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق - کاردانی (ترم1 گروه4) - استاد شاه محمدی 05 خرداد 1395 539
کلاس های جبرانی دروس متون فقه3 و قواعد فقه مدنی - ترم 1-گروه2 - کارشناسی ثبت و دستیار 05 خرداد 1395 521
مهم/ درس حقوق تجارت1 - کاردانی حقوق - ترم 1 - گروه 7 05 خرداد 1395 561
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 گروه7) - استاد امامی 05 خرداد 1395 453
اطلاعیه مهم - محل برگزاری کلاس های استاد حسن خانی 03 خرداد 1395 462
کلاس جبرانی درس انقلاب اسلامی ایران - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه1) - استاد کردی 03 خرداد 1395 436
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه1) - استاد وسمقی 03 خرداد 1395 456
کلاس جبرانی دروس جامعه شناسی هنری و سواد هنری - استاد نبی زاده 03 خرداد 1395 473
تاریخ امتحانات کامپیوتر، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1 01 خرداد 1395 561
کلاس جبرانی درس انقلاب اسلامی ایران - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد نجف زاده 29 ارديبهشت 1395 475
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد وسمقی 29 ارديبهشت 1395 480
مهم/ درس حقوق تجارت1 - کاردانی حقوق - ترم 1 - گروه 7 28 ارديبهشت 1395 432
کلاس جبرانی دروس حقوق اداری1 و آیین دارسی مدنی1 - کاردانی (ترم1 گروه1) - استاد اسکندر زاد 27 ارديبهشت 1395 422
کلاس جبرانی درس آیین نگارش اداری - استاد فیض اللهی 27 ارديبهشت 1395 450
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی1 - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد خداداد جعفری 26 ارديبهشت 1395 485
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 - گروه6) - استاد امامی 26 ارديبهشت 1395 445
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد وسمقی 26 ارديبهشت 1395 470
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی کیفری2 - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد گوزلی 26 ارديبهشت 1395 514
کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد سالاری 26 ارديبهشت 1395 447
کلاس جبرانی درس حقوق اداری1 - کاردانی (ترم1 گروه2) - استاد سالاری 26 ارديبهشت 1395 438