نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاربینی - استاد سالاری1 06 آذر 1395 465
عدم تشکیل کلاس - استاد سپاهی - شنبه 6 آذر 03 آذر 1395 475
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 951 01 آذر 1395 447
اطلاعیه درس کاربینی 951 19 آبان 1395 742
محل برگزاری کلاس ها (دانشجویان مقطع کارشناسی - ورودی جدید) - مهر 95 03 آبان 1395 585
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 951 27 مهر 1395 636
عدم تشکیل کلاس - استاد کاظمی - دوشنبه 19 مهر 19 مهر 1395 456
محل برگزاری کلاس ها (دانشجویان مقطع کاردانی - ورودی جدید) - مهر 95 17 مهر 1395 625
قابل توجه دانشجویانیکه درس فارسی را در ترم مهر 95 اخذ نموده اند 17 مهر 1395 468
شروع کلاس های دانشجویان مقطع کاردانی (ورودی جدید) - از 18 مهر 14 مهر 1395 579
اخذ دروس ترم 1 در ایام حذف و اضافه 06 مهر 1395 525
محل برگزاری کلاس ها - مهر 95 01 مهر 1395 1156
قابل توجه کلیه دانشجویان - برخی تغییرات در برنامه های درسی - مهر 95 29 شهریور 1395 611
تغییرات برنامه های درسی مهر95 (2) 29 شهریور 1395 768
شروع کلاس های ترم مهر 95 26 شهریور 1395 654
کلاس جبرانی درس دانش خانواده - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد صابری 10 خرداد 1395 607
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه4) - استاد فیض اللهی 10 خرداد 1395 580
کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی3 - استاد گوزلی 08 خرداد 1395 636
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 - گروه5) - استاد بهتویی 06 خرداد 1395 620
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی5 - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد اسکندر زاد 05 خرداد 1395 593