نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاربینی - استاد سالاری1 06 آذر 1395 415
عدم تشکیل کلاس - استاد سپاهی - شنبه 6 آذر 03 آذر 1395 420
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 951 01 آذر 1395 398
اطلاعیه درس کاربینی 951 19 آبان 1395 689
محل برگزاری کلاس ها (دانشجویان مقطع کارشناسی - ورودی جدید) - مهر 95 03 آبان 1395 532
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 951 27 مهر 1395 593
عدم تشکیل کلاس - استاد کاظمی - دوشنبه 19 مهر 19 مهر 1395 409
محل برگزاری کلاس ها (دانشجویان مقطع کاردانی - ورودی جدید) - مهر 95 17 مهر 1395 582
قابل توجه دانشجویانیکه درس فارسی را در ترم مهر 95 اخذ نموده اند 17 مهر 1395 421
شروع کلاس های دانشجویان مقطع کاردانی (ورودی جدید) - از 18 مهر 14 مهر 1395 530
اخذ دروس ترم 1 در ایام حذف و اضافه 06 مهر 1395 474
محل برگزاری کلاس ها - مهر 95 01 مهر 1395 1107
قابل توجه کلیه دانشجویان - برخی تغییرات در برنامه های درسی - مهر 95 29 شهریور 1395 565
تغییرات برنامه های درسی مهر95 (2) 29 شهریور 1395 726
شروع کلاس های ترم مهر 95 26 شهریور 1395 606
کلاس جبرانی درس دانش خانواده - کاردانی (ترم1 گروه6) - استاد صابری 10 خرداد 1395 558
کلاس جبرانی درس فارسی - کاردانی (ترم1 گروه4) - استاد فیض اللهی 10 خرداد 1395 530
کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی3 - استاد گوزلی 08 خرداد 1395 586
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 - کاردانی (ترم1 - گروه5) - استاد بهتویی 06 خرداد 1395 575
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی5 - کارشناسی ثبت و دستیار (ترم1 گروه2) - استاد اسکندر زاد 05 خرداد 1395 547