نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی جزای عمومی3 - استاد فضلی - کد گروه: 21-22 23 ارديبهشت 1396 385
تشکیل کلیه کلاس های روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت (انتخابات) 20 ارديبهشت 1396 424
تعطیلی کلاس های روز جمعه مورخ 22 اردیبهشت 20 ارديبهشت 1396 390
کلاس جبرانی دروس استاد ناجی 17 ارديبهشت 1396 390
کلاس جبرانی درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی - استاد بهتویی 16 ارديبهشت 1396 380
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد هرسیج ثانی - کد 41 و 71 12 ارديبهشت 1396 403
عدم تشکیل کلاس - استاد میرمحمدی - 13 اردیبهشت 12 ارديبهشت 1396 417
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 - استاد هرسیج ثانی - کد 13 12 ارديبهشت 1396 373
کلاس جبرانی دروس استاد ملکی دوست 10 ارديبهشت 1396 386
کلاس جبرانی دروس ثبت اسناد2 و املاک پیشرفته - استاد هزارخوانی 06 ارديبهشت 1396 373
کلاس جبرانی دروس استاد عیسی زاده 06 ارديبهشت 1396 378
تغییر محل تشکیل کلاس کارآفرینی از روز جمعه مورخ 1 اردیبهشت 29 فروردين 1396 386
کلاس جبرانی دروس استاد ملکی دوست 28 فروردين 1396 389
کلاس های جبرانی استاد دوستی - بین الملل عمومی و خصوصی 26 فروردين 1396 359
کاربینی - 952 19 فروردين 1396 446
تعیین کلاس تربیت بدنی و ورزش1 17 اسفند 1395 563
محل برگزاری کلاس ها - 952 22 بهمن 1395 577
شروع کلاس های ترم بهمن 95 14 بهمن 1395 662
کلاس جبرانی دروس حقوق مدنی5 و حقوق اساسی2 (کد 104) - استاد عباس احمدی 05 دی 1395 447
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 (کد 80) - استاد بهرامی 04 دی 1395 423