نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس جبرانی جزای عمومی3 - استاد فضلی - کد گروه: 21-22 23 ارديبهشت 1396 806
تشکیل کلیه کلاس های روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت (انتخابات) 20 ارديبهشت 1396 796
تعطیلی کلاس های روز جمعه مورخ 22 اردیبهشت 20 ارديبهشت 1396 798
کلاس جبرانی دروس استاد ناجی 17 ارديبهشت 1396 795
کلاس جبرانی درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی - استاد بهتویی 16 ارديبهشت 1396 783
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد هرسیج ثانی - کد 41 و 71 12 ارديبهشت 1396 825
عدم تشکیل کلاس - استاد میرمحمدی - 13 اردیبهشت 12 ارديبهشت 1396 820
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 - استاد هرسیج ثانی - کد 13 12 ارديبهشت 1396 753
کلاس جبرانی دروس استاد ملکی دوست 10 ارديبهشت 1396 758
کلاس جبرانی دروس ثبت اسناد2 و املاک پیشرفته - استاد هزارخوانی 06 ارديبهشت 1396 773
کلاس جبرانی دروس استاد عیسی زاده 06 ارديبهشت 1396 799
تغییر محل تشکیل کلاس کارآفرینی از روز جمعه مورخ 1 اردیبهشت 29 فروردين 1396 766
کلاس جبرانی دروس استاد ملکی دوست 28 فروردين 1396 798
کلاس های جبرانی استاد دوستی - بین الملل عمومی و خصوصی 26 فروردين 1396 761
کاربینی - 952 19 فروردين 1396 856
تعیین کلاس تربیت بدنی و ورزش1 17 اسفند 1395 920
محل برگزاری کلاس ها - 952 22 بهمن 1395 972
شروع کلاس های ترم بهمن 95 14 بهمن 1395 1046
کلاس جبرانی دروس حقوق مدنی5 و حقوق اساسی2 (کد 104) - استاد عباس احمدی 05 دی 1395 845
کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی1 (کد 80) - استاد بهرامی 04 دی 1395 799