کلاس های جبرانی استاد ناجی

بر اساس هماهنگی های انجام شده، کلاس های جبرانی استاد ناجی بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

بین الملل خصوصی1 - کد 23:

چهارشنبه مورخ 21 آذر ساعت 12 الی 15 - ساختمان1 - کلاس 7

 

حقوق اساسی2 - کد 54:

پنج شنبه مورخ 22 آذر ساعت 13 الی 16 - ساختمان1 - کلاس 16

 

حقوق بین الملل عمومی1 - کد 26:

دوشنبه مورخ 26 آذر ساعت 17 الی 20 - ساختمان2 - کلاس 30

 

حقوق بین الملل خصوصی2 - کد 55:

چهارشنبه مورخ 28 آذر ساعت 15 الی 18.30 - ساختمان1 - کلاس 8

 

حقوق بین الملل عمومی1 - کد 25:

دوشنبه مورخ 3 دی ساعت 17 الی 20 - ساختمان2 - کلاس 30

 

حقوق بین الملل خصوصی2 - کد 53:

چهارشنبه مورخ 5 دی ساعت 15 الی 18.30 - ساختمان1 - کلاس 8