شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54

پیرو هماهنگی های بعمل آمده کلاس های کاربینی استاد رواقی کد 54 بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 4): استاد رواقی /کد 54:

جمعه - ساعت 13.30 الی 15.30 - به مدت 3 جلسه در تاریخ های 23 و 30 آذر و 7 دی ماه

محل برگزاری: ساختمان شماره 2 - کلاس 21

 

تذکرات:

1/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است قبل از شروع کلاس ها به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (جهت دریافت بر روی لینک روبرو کلیک نمایید http://bit.ly/2zk3JCg)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

3/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.