شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11

پیرو هماهنگی های بعمل آمده کلاس کاربینی استاد غفاری راد (مربوط به دانشجویان کد 11) بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کاردانی (ترم 1 - گروه 1): استاد غفاری راد /کد 11:

پنج شنبه ها - ساعت 13 الی 16 - به مدت 3 جلسه در تاریخ های 8، 15 و 22 آذر ماه

محل برگزاری: ساختمان شماره 1 - کلاس 15

 

تذکرات:

1/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است قبل از شروع کلاس ها به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (جهت دریافت بر روی لینک روبرو کلیک نمایید http://bit.ly/2zk3JCg)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

3/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.