محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971)

محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) بشرح ذیل اعلام می گردد:

جهت مشاهده فایل در فرمت PDF (مرتب شده بر اساس کد گروه درسی) اینجا کلیک نمایید.

 جهت مشاهده فایل در فرمت PDF (مرتب شده بر اساس ساعت شروع کلاس) اینجا کلیک نمایید.

 

 

تذکرات:

1/ شروع کلاس های ترم مهر 97، شنبه 7 مهر ماه می باشد.

2/ حضور و غیاب کلاسی از جلسه اول انجام می پذیرد و غیبت بیش از سه شانزدهم کلاس های تشکیل شده موجب حذف درس دانشجو خواهد شد. (در صورتیکه درس در تاریخ حذف و اضافه اخذ گردد برای دانشجو در جلسات تشکیل شده تا تاریخ حذف و اضافه طبق مقررات غیبت منظور می گردد)

3/ نحوه ارائه دروس کاربینی، کارورزی1 و 2، تربیت بدنی و ورزش1 متعاقبا از طریق سایت و کانال های اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

 4/ با توجه به تعدد کلاس های همنام و برگزاری برخی کلاس های همنام با اساتید متفاوت در یک زمان، از دانشجویان محترم انتظار دارد قبل از مراجعه به کلاس های درس، برنامه هفتگی خود را از سامانه هم آوا دریافت و طبق برنامه دریافتی (اطلاع دقیق از نام درس، کد گروه انتخابی و ساعت تشکیل کلاس) در کلاس ها حضور یابند.

  

آدرس ساختمان شماره1: خ فرصت شیرازی - پلاک 32
آدرس ساختمان شماره2: خ فرصت شیرازی - پلاک 132