اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971

با توجه به اینکه برای دروس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) سالن ورزشی پیش بینی گردیده است، لذا از دانشجویانیکه در نیمسال جاری دروس فوقرا اخذ نموده اند تقاضا می­شود حداکثر تا تاریخ 25 آبان 97 جهت تعیین زمان استفاده از سالن یا اعلام عدم توانایی شرکت در کلاس این فرم را (اینجا کلیک نمایید) تکمیل نمایند.

زمان شروع و محل تشکیل کلاس تربیت بدنی و ورزش 1 متعاقبا اعلام خواهد شد.

تذکر:

دانشجویانیکه توانایی شرکت در کلاس های عملی را ندارند صرفا در آزمون کتبی (بصورت تستی) که منبع آن متعاقبا اعلام خواهد شد، شرکت خواهند نمود.