کلاس های جبرانی استاد سالاریان

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس های جبراني دروس عقود معین2، حقوق مدنی6 و حقوق مدنی7 استاد سالاریان بشرح ذیل برگزار می گردد:

عقود معین2: چهارشنبه 10 خرداد (کلاس تا ساعت 20.30 ادامه خواهد داشت) - ساختمان1 - کلاس 15

حقوق مدنی6: جمعه 12 خرداد (کلاس تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت) - ساختمان2 - کلاس 30

حقوق مدنی7: جمعه 12 خرداد (کلاس از ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد) - ساختمان2 - کلاس 36