نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 607
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 657
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 609
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 559
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 591
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 634
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 554
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 594
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 460
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 477
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 450
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 446
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 454
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 533
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 480
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 29 آبان 1397 462
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 28 آبان 1397 457
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971 20 آبان 1397 554
محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) 06 مهر 1397 853
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 625