نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 1312
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 1345
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 1274
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 1203
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 1233
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 1508
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 1177
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 1287
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 860
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 900
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 905
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 875
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 940
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 968
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 888
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 29 آبان 1397 882
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 28 آبان 1397 881
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971 20 آبان 1397 982
محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) 06 مهر 1397 1289
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 1105