نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 1109
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 1123
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 1060
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 991
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 1038
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 1263
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 976
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 1066
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 764
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 792
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 784
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 749
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 795
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 851
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 780
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 29 آبان 1397 747
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 28 آبان 1397 750
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971 20 آبان 1397 862
محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) 06 مهر 1397 1149
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 975