نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 199
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 262
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 248
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 218
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 238
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 227
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 226
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 229
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 166
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 177
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 149
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 141
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 138
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 219
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 177
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 29 آبان 1397 173
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 28 آبان 1397 177
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971 20 آبان 1397 254
محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) 06 مهر 1397 564
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 334