نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 1607
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 1672
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 1609
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 1526
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 1544
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 1811
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 1497
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 1600
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 1050
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 1106
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 1098
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 1066
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 1139
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 1167
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 1086
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 29 آبان 1397 1098
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 28 آبان 1397 1098
اطلاعیه تعیین کلاس تربیت بدنی (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) - 971 20 آبان 1397 1162
محل برگزاری کلاس ها در ترم مهر 97 (971) 06 مهر 1397 1490
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 1290