نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
قابل توجه کلیه دانشجویان - تغییر محل برگزاری کلاس ها 10 خرداد 1396 673
قابل توجه دانشجویان استاد آقامحمدیان 09 خرداد 1396 510
قابل توجه دانشجویان استاد سالاریان 09 خرداد 1396 492
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 - استاد هرسیج ثانی - کد 17-18 08 خرداد 1396 517
کلاس های جبرانی دروس استاد هزارخوانی - کد 42-61-62 08 خرداد 1396 607
کلاس جبرانی حقوق مدنی6 - استاد هرسیج ثانی - کد 84 06 خرداد 1396 529
کلاس های جبرانی استاد دشتی -اصطلاح شناسی و نگارش قضایی - کد 31 و 32 06 خرداد 1396 499
کلاس های جبرانی استاد سالاریان 06 خرداد 1396 497
عدم تشکیل کلاس استاد آگاه - درس مهارت ها و قوانین کسب و کار - 4 خرداد 03 خرداد 1396 300
کلاس های جبرانی درس حقوق بین الملل عمومی1 - استاد میرمحمدی - 5شنبه 4 خرداد 03 خرداد 1396 306
عدم تشکیل کلاس حقوق بین الملل عمومی1 - استاد میرمحمدی - شنبه 6 خرداد 03 خرداد 1396 311
کلاس های جبرانی دروس مدنی2 (کد 14) و مدنی3 - استاد فضلی 03 خرداد 1396 310
عدم تشکیل کلاس استاد آگاه - درس مدیریت کسب و کار و بهره وری - 2 خرداد 01 خرداد 1396 308
کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی2 - استاد هرسیج ثانی - کد 13 01 خرداد 1396 320
کلاس جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام - استاد خلخالی 30 ارديبهشت 1396 356
کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی1 - استاد گوزلی 27 ارديبهشت 1396 337
تغییر محل کلاس نرم افزار های قضایی (CMS) - کاربرد رایانه / استاد جان فزا 26 ارديبهشت 1396 315
کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد هرسیج ثانی - کد 41 و 71 25 ارديبهشت 1396 331
کلاس های جبرانی دروس مدنی7 و تجارت4 استاد اسکندرزاد - کد 112-122 25 ارديبهشت 1396 315
کلاس جبرانی فارسی - استاد فیض اللهی - کد 17-18-19 24 ارديبهشت 1396 319