مهم - ممنوعیت اخذ دروس دارای آزمون متمرکز به صورت معرفی به استاد

به اطلاع می رساند بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، اخذ دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک (دروسی که دارای آزمون متمرکز هستند) بصورت معرفی به استاد ممنوع است. لذا لازم است در صورت ارائه ی دروس مربوط در این مرکز در تاریخ انتخاب واحد اخذ گردد و در غیر اینصورت در سایر مراکز بصورت میهمان گذرانده شود.