ممنوعیت اخذ دو درس از گروه معارف در یک نیمسال تحصیلی

مهم - حائز اهمیت - قابل توجه کلیه دانشجویان

بر اساس بخشنامه مورخ 22 مهر 98، از نیمسال جاری (981)، اخذ بیش از یک عنوان از دروس گروه معارف در هر نیمسال تحصیلی ممنوع بوده و صرفا دانشجویانیکه در آزمون پایان ترم شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی در دروس گروه معارف نشده اند، می توانند فقط همان عنوان درس را به همراه یک درس دیگر از گروه معارف اخذ نمایند.

تذکر: دانشجوی ترم آخر (نیمسال منجر به فارغ التحصیلی) از بخشنامه فوق معاف می باشد.