ممنوعیت اخذ دروس دارای آزمون متمرکز به صورت معرفی به استاد

مهم - حائز اهمیت

✔️ بخشنامه مربوط به ممنوعیت اخذ دروس دارای آزمون متمرکز به صورت معرفی به استاد

دانشجویان محترم توجه نمایند، با توجه به بخشنامه فوق اخذ دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک بصورت معرفی به استاد ممنوع است. لذا لازم است در صورت ارائه دروس فوق در این مرکز در تاریخ حذف و اضافه اخذ گردد و در غیر اینصورت در سایر مراکز بصورت میهمان گذرانده شود.