اطلاعیه حذف و اضافه - نیمسال 972

به اطلاع می رساند حذف و اضافه بر اساس تاریخ های اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام بشرح ذیل صرفا در بازه زمانی تعیین شده بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir انجام خواهد شد.

بدیهی است دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی نگردیده اند لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه اقدام به اخذ دروس خود نمایند.

توجه: طبق مقررات مسئولیت عدم امکان حذف و اضافه و تغییر گروه به دلیل عدم پرداخت و تحویل فیش شهریه به امور مالی حداکثر قبل از زمانبندی حذف و اضافه برعهده شخص داشجو است.

ورودی بهمن 95 و قبل از آن : 4 اسفند
ورودی مهر 96 : 5 اسفند
ورودی بهمن 96 : 6 اسفند
ورودی مهر 97 : 7 اسفند

 

تذکرات:

1- حذف و اضافه صرفا توسط شخص دانشجو و بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا انجام می پذیرد.

2- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد و همچنین با عنایت به تکمیل ظرفیت برخی دروس، لذا در صورتیکه تغییر دروس ضروری نمی باشد، از انجام هرگونه تغییرات خودداری نمایید.

3- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد، در صورتیکه درسی را اخذ نموده اید و تمایل به تغییر کد گروه آن دارید (تغییر استاد یا روز کلاس) به جهت عدم بروز محدودیت صرفا از دکمه تغییر گروه (که در کنار عنوان درس اخذ شده قابل مشاهده می باشد) استفاده نمایید.

4- دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی درس جمعیت و تنظیم خانواده (دانش خانواده) را نگذرانده اند لازم است در مقطع کارشناسی درس دانش خانواده به ارزش 2 واحد درسی را اخذ نمایند. (جهت اخذ درس دانش خانواده لازم است حضورا به آموزش مراجعه نمایید)

5- دانشجویانیکه در ترم گذشته (نیمسال 971 - مهر تا بهمن) معدل زیر 12 کسب نموده اند (مشروط) و در نیمسال جاری بالای 14 واحد اخذ نموده اند، لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام و تعداد واحدهای درسی خود را به حداقل 12 و حداکثر 14 واحد درسی برسانند.

تذکر مهم: دروس عمومی و مهارت های مشترک بدلیل ارائه در ترم های آتی دارای اولویت جهت حذف می باشند.

در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجو بعد از ایام حذف و اضافه بصورت سیستمی اصلاح و مسولیت آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.

6- پیرو اطلاعیه مورخ 24 بهمن 97 به اطلاع می رساند دروس ذیل در کدهای اعلام شده به حد نصاب لازم نرسیده و از انتخاب واحد دانشجویان مربوط حذف گردید، لذا دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ دروس مربوط در سایر گروه ها اقدام نمایند.

1- اندیشه اسلامی2 : کد 178
2- انقلاب اسلامی : کد 151
3- انقلاب اسلامی : کد 152
4- انقلاب اسلامی : کد 154
5- تخلفات اداری و مسولیت مدنی و کیفری کارکنان : کد 112
6- رفتار سازمانی و روابط کار در ایران : کد 112
7- عقود معین1 : کد 112
8- دانش خانواده : کد 13
9- دانش خانواده : کد 15
10- دانش خانواده : کد 16
11- دانش خانواده : کد 25
12- زبان خارجی عمومی : کد 13
13- کلیات عقود معین و ارث : کد 24
14- نرم افزارهای قضایی : کد 51
15- نرم افزارهای قضایی : کد 52