تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان 972

به اطلاع می رساند بازه زمانی درخواست میهمان در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) از تاریخ 4 لغایت 7 اسفند ماه تمدید گردید.

 

در فرآیند میهمان توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:

1- کلیه درخواست ها توسط شخص دانشجو و فقط در سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir قابل ثبت و بررسی می باشد.

2- فرآیند تایید درخواست منوط به تایید سه مرحله ای می باشد. (مرکز مبداً، مرکز مقصد و واحد استان)

3- پس از ثبت درخواست حضورا به آموزش مراجعه نمایید.