حذف برخی دروس به علت نرسیدن به حد نصاب لازم و لزوم اصلاح آن ها

به اطلاع می رساند دروس ذیل در کدهای اعلام شده به حد نصاب لازم نرسیده و تشکیل نخواهد شد، لذا دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه در زمان حذف و اضافه (بشرح ذیل) نسبت به حذف دروس خود از گروه مذکور و انتخاب دروس در سایر گروه ها اقدام نمایند.

دانشجویان ورودی مهر 95 و قبل از آن: (کاردانی و کارشناسی)

حذف و اضافه: 14 مهر

دانشجویان ورودی بهمن 95: (کاردانی و کارشناسی)

حذف و اضافه: 15 مهر

دانشجویان ورودی مهر 96: (کاردانی)

حذف و اضافه: 16 مهر

دانشجویان ورودی مهر 96: (کارشناسی)

حذف و اضافه: 17 مهر

دانشجویان ورودی بهمن 96: (کاردانی و کارشناسی)

حذف و اضافه: 18 مهر

 

لازم بذکر است در صورت عدم اصلاح، دروس فوق بعد از تاریخ حذف و اضافه از انتخاب واحد دانشجو حذف و مسولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

1- قواعد فقه مدنی (کد گروه 71)

2- قواعد فقه جزایی (کد گروه 71)

3- آیین دادرسی مدنی2 (کد گروه 25)

4- حقوق جزای عمومی2 (کد گروه 25)

5- حقوق تجارت2  (کد گروه 25)

6- دانش خانواده و جمعیت (کد گروه 32)

7- اندیشه اسلامی1 (کد گروه 32)

8- کارآفرینی (کد گروه 32)

9- دانش خانواده و جمعیت (کد گروه 37)

10- اندیشه اسلامی1 (کد گروه 38)

11- حقوق مدنی3 (کد گروه 38)

12- کارآفرینی (کد گروه 38)

13- متون فقه2 (کد گروه 38)

14- اخلاق حرفه ای (کد گروه 14)

15- حقوق اداری1 (کد گروه 14)

16- حقوق جزای عمومی1 (کد گروه 14)

17- حقوق مدنی1 (کد گروه 14)

18- فارسی (کد گروه 14)

19- اصول فقه1 (کد گروه 14)

20- آیین دادرسی مدنی1 (کد گروه 14)

21- تاریخ تحلیلی صدر اسلام (کد گروه 61)

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی