اطلاعیه درس کاربینی 962

پیرو هماهنگی های بعمل آمده در خصوص درس کاربینی، اسامی استادان مربوط در نیمسال تحصیلی 2-97-96 بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 1): استاد بهرامی /کد 211

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 2): استاد جعفری /کد 212

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 3): استاد علی سالاری /کد 213

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 4): استاد جعفری /کد 214

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 1): استاد علی سالاری /کد 221

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 2): استاد علی سالاری /کد 222

 

کاردانی (ترم 1 - گروه 1): استاد کاظم زاده /کد 151

کاردانی (ترم 1 - گروه 2): استاد کاظم زاده /کد 152

کاردانی (ترم 1 - گروه 3): استاد هرسیج ثانی /کد 153

کاردانی (ترم 1 - گروه 4): استاد کاظم زاده /کد 154

کاردانی (ترم 1 - گروه 5): استاد زمانیان /کد 155

کاردانی (ترم 1 - گروه 6): استاد زمانیان /کد 156

 

 

تذکرات:

1/ در خصوص نحوه انجام دوره کاربینی، استادان محترم حداکثر تا اوایل خرداد ماه سال جاری در کلاس های درسی هماهنگی های لازم را با دانشجویان بعمل خواهند آورد.

2/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است به استاد مربوط  مراجعه نماید.

3/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (قابل دریافت از اینجا)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

4/ زمان کلاس های کاربینی به منظور ارائه کنفرانس و گزارش های تهیه شده از سوی دانشجویان که به مدت 16 ساعت تشکیل خواهد شد در خرداد ماه اعلام می گردد.

5/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی