اطلاعیه حذف و اضافه

به اطلاع می رساند حذف و اضافه بر اساس زمانبندی ذیل انجام می پذیرد:

 

ورودی 941 و قبل از آن: 30 بهمن
ورودی 942: 1 اسفند
ورودی 951: 2 اسفند
ورودی 952: 3 اسفند
ورودی 961: 4 اسفند

 

تذکرات:


1- حذف و اضافه صرفا توسط شخص دانشجو و بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا انجام می پذیرد.


2- طبق مقررات امکان انتخاب یا حذف حداکثر 2 درس در بازه زمانی مذکور وجود خواهد داشت.


3- درس کارورزی دانشجویانیکه بر خلاف مقررات این درس را اخذ نموده اند، حذف گردید و دانشجویان مربوط می توانند نسبت به بررسی و اصلاح انتخاب واحد خود در ایام فوق اقدام نمایند.


4- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد و همچنین با عنایت به تکمیل ظرفیت برخی دروس، لذا در صورتیکه تغییر دروس ضروری نمی باشد، از انجام هرگونه تغییرات خودداری نمایید.

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی