نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
لیست دانشجویان حذفی - نیمسال 971 09 دی 1397 2203
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 02 دی 1397 236
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 02 دی 1397 170
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 28 آذر 1397 514
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت 27 آذر 1397 195
عضویت در انجمن های ورزشی و شرکت در انتخابات مربوط 971 27 آذر 1397 191
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 191
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 186
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 175
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 168
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 131
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 164
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 156
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 97) 18 آذر 1397 805
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 170
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 169
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 122
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 144
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 143
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 07 آذر 1397 195