نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 12 تیر 1397 453
کلاس جبرانی دروس استاد ناجی - کدهای 155 و 214 10 تیر 1397 387
کلاس جبرانی درس "حقوق بین الملل عمومی۲ کد ۲۱۱" - استاد افتخاری 10 تیر 1397 276
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 10 تیر 1397 470
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 10 تیر 1397 344
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 10 تیر 1397 341
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 10 تیر 1397 328
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 10 تیر 1397 356
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 10 تیر 1397 294
قابل توجه کلیه دانشجویان، تغییر محل برگزاری کلاس ها از تاریخ 23 خرداد 23 خرداد 1397 308
لیست دانشجویان حذفی - نیمسال 962 23 خرداد 1397 2316
قابل توجه دانشجویان کد 155 - کلاس حقوق تجارت1 استاد فضلی 23 خرداد 1397 340
قابل توجه دانشجویان کد 154 - کلاس فارسی استاد فیض اللهی 23 خرداد 1397 313
عدم تشکیل کلاس استاد جانی - سه شنبه 29 خرداد و 5 تیر 23 خرداد 1397 291
عدم تشکیل کلاس استاد قائمی - یکشنبه 27 خرداد 23 خرداد 1397 322
قابل توجه کلیه دانشجویان (بویژه دانشجویان ترم1) - تغییر محل برگزاری کلاس ها از چهارشنبه 23 خرداد 22 خرداد 1397 286
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 21 خرداد 1397 467
قابل توجه دانشجویان ترم 1 مقطع کارشناسی - آزمون ورزش1 (تاریخ و شماره صندلی آزمون) 21 خرداد 1397 880
آزمون تربیت بدنی مقطع کاردانی (تاریخ و شماره صندلی آزمون) 21 خرداد 1397 1516
کلاس جبرانی درس "حقوق مدنی3 کد 300 و 301" - استاد فتحی زاده 20 خرداد 1397 360