نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 24 تیر 1397 271
انتخاب واحد، زمانبندی ثبت نام و برنامه های درسی - تابستان 97 12 تیر 1397 842
تغییر رشته - تابستان 97 12 تیر 1397 401
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 12 تیر 1397 372
کلاس جبرانی دروس استاد ناجی - کدهای 155 و 214 10 تیر 1397 306
کلاس جبرانی درس "حقوق بین الملل عمومی۲ کد ۲۱۱" - استاد افتخاری 10 تیر 1397 220
ثبت درخواست میهمان جهت ترم تابستان 97 10 تیر 1397 393
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 10 تیر 1397 283
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 10 تیر 1397 281
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 10 تیر 1397 252
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 10 تیر 1397 285
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 10 تیر 1397 240
قابل توجه کلیه دانشجویان، تغییر محل برگزاری کلاس ها از تاریخ 23 خرداد 23 خرداد 1397 259
لیست دانشجویان حذفی - نیمسال 962 23 خرداد 1397 2257
قابل توجه دانشجویان کد 155 - کلاس حقوق تجارت1 استاد فضلی 23 خرداد 1397 280
قابل توجه دانشجویان کد 154 - کلاس فارسی استاد فیض اللهی 23 خرداد 1397 253
عدم تشکیل کلاس استاد جانی - سه شنبه 29 خرداد و 5 تیر 23 خرداد 1397 236
عدم تشکیل کلاس استاد قائمی - یکشنبه 27 خرداد 23 خرداد 1397 251
قابل توجه کلیه دانشجویان (بویژه دانشجویان ترم1) - تغییر محل برگزاری کلاس ها از چهارشنبه 23 خرداد 22 خرداد 1397 232
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 21 خرداد 1397 409