نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 28 آذر 1397 560
نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت 27 آذر 1397 247
عضویت در انجمن های ورزشی و شرکت در انتخابات مربوط 971 27 آذر 1397 236
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 26 آذر 1397 228
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 26 آذر 1397 237
آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 20 آذر 1397 219
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 20 آذر 1397 214
کلاس های جبرانی استاد ناجی 20 آذر 1397 182
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 18 آذر 1397 216
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 18 آذر 1397 196
لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 97) 18 آذر 1397 855
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 14 آذر 1397 226
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 14 آذر 1397 221
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 12 آذر 1397 177
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 12 آذر 1397 202
کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی 11 آذر 1397 205
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان آغاز شد. از 6 الی 18 آذر 97 07 آذر 1397 258
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 06 آذر 1397 318
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 04 آذر 1397 212
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 04 آذر 1397 215