لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (20 بهمن 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 20 بهمن 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 9 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

احمدآبادی - ابوالقاسم
احمدپور شمس آباد - فرشاد
اختری ارانی - نسیم
اکبری زاویه - میثم
امین - آناهیتا
آبدری - حانیه
بخشعلی نژاد - سودا
برادران شهیدی - محدثه
جعفری - سینا
جنگ - امیر
حسن نژاد ممقانی - موسی
حسینی - سیداحمد
حسینی فرد - محمدرضا
حیدری - مهدی
خدائی گول - حسین
خسروی نژاد - نفیسه
خلجی - محمد
خلفی - سعید
خورشیدوند - محمد
دهقانی - مهدیه
رجبی - سیدحسین
رحیم زاده بهزادی - شقایق
رضائی - نگین
رضوانی - زهرا
روحی - حسین
زمانی - علی
ساسانیان - احمد
سلیمانی - حسین
صالحی - فاطمه
صبوحی - رسول
طاهائی - سیدمحمدعلی
عزیزی - میلاد
علی اکبری - اصغر
علی جانی - زهرا
عندلیبی - محمد
عیسی زاده - علیرضا
فرامرزی نژاد - مهرداد
فرض اللهی - ساناز
فیضی - شهناز
قاسمی - هادی
قهرمانی بیله درق - رحمان
گودرزی - احمد
گودرزی - امیرمحمد
مرادی - مریم
مصطفائی برندق - مصطفی
مهدی زاده - سمیرا
میرعلی پور صداپشته - سیده ساجده
میکائیلی احمدآباد - معصومه
ولیخانی - امیرجواد
هاشم زاده - زیبا
یاوری - عاطفه