اطلاعیه مهم - اخذ مدارک تحصیلی

با توجه به اینکه پرونده تحصیلی کلیه دانشجویان این مرکز در شرف انتقال به بایگانی راکد می باشد و دسترسی به پرونده های مزبور دشوار خواهد بود، از دانشجویانیکه جهت دریافت مدارک تحصیلی خود مراجعه ننموده اند تقاضا می شود حداکثر تا 17 دی ماه (دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک مربوط مراجعه نمایند.