لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (2 دی 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 2 دی 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

نام خانوادگی - نام
اسدی - مریم
اسفندیار - مرضیه
اسماعیل زاده مقدم رشتی - اعظم
اسماعیلی - احد
اطاعتی - فریده
امن زاده کرمجوانی - محسن
بارانی - لیلا
برزگر رحیمی - الهه
پیراهنی - محسن
جدیدی - نرگس
جعفری - معصومه
جوکار بزرگی - احسان
حبیب نژاد علامه - یوسف
حسینی پور - سیده آسیه
حصارکی - حامد
حمزه - الهه
حیدری - محسن
خوشوقت - نجیبه
دست کار - محمد
دوقوز - کاظم
رستمی - ملیکا
رهین عشقی - مجید
زینل آبادی - عبدالرضا
سپیده دم - مریم السادات
شاکری حسین آباد - علیرضا
شاهی خاتون آبادی - فرشته
طاهری بخش - سارا
عبدی - مهشاد
غلامی اول کاخکی - مصطفی
فراهانی - علی
فروزانفر - محمد
قربانی - مجتبی
قلی پور جم جردی - وحید
گلشنی - فاطمه
گودرزی - محمد مهدی
مردانی - مازیار
معصومی حمید - فاطمه
موسی نژاد - سپیده
مهدوی ارضتی - سیده سعید
میرعیسی خانی - معصومه
نیکوئی - مهدی
ولی اسفستانی - محمد
یوسفی نژاد - محمد