لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (18 آذر 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 18 آذر 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

نام خانوادگی - نام
اسفندیاری - عارفه
اله مرادی - دنیا
آشوری کفشگر - سمیه
رضائی پورکردمحله - سوگند
رمضانخانی - سمیه
زاهدامراله - سمیه
سعید مهر آراسته - علی
سلوکی - علی
شجاعی - سیدعلی
شجاعی نیا - داود
فتاحی - سعید
فرجی - زهرا
فرجی - سمیه
فرهادی نژاد - بیژن
فلاحی - ابراهیم
لامعی - جابر
مرادی - رویا
مژدهی - شهلا
نظری اوغانی - بهزاد
نعمتی - آرزو