شروع ثبت درخواست انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

باتوجه به عدم ارائه درس در نیمسال آتی در این مرکز و نیز تقویم نقل و انتقالات دانشجویان، امکان ثبت درخواست انتقال از تاریخ 15 آذر 99 لغایت 30 آذر 99 در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) فراهم میباشد.