لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (27 آبان 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 28 آبان 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

نام خانوادگی - نام


ابراهیمی سلوط - سهیلا
بابائی - حافظ
جوادی برنا - یوسف
خیری نشتبانی - فرشاد
رجبی نژاد - حسن
عابدی - حمید
عیوضی باللوقیه - کلثوم
قربانی اردستانی - محمدعلی
لطیف زاده وانقی - حسین
محمدصفی - مهدی
موسیوند - مهرداد