قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس بصورت معرفی به استاد

دانشجویانیکه تمام نمرات آنان اعلام گردیده (نمرات دروس تابستان ثبت گردید)، با رعایت شرایط ذکر شده در بند تذکرات می توانند جهت اخذ دروس به صورت معرفی به استاد حداکثر تا تاریخ 4 آبان 99 فرم زیر را تکمیل و به اکانت تلگرام @uast54support ارسال نمایند.

تذکرات:

1- چنانچه دانشجو تمامی دروس دوره را با موفقیت گذرانده باشد و حداکثر دو درس باقیمانده ("دو درس نظری" یا "یک درس نظری و یک درس نظری-عملی (لازم است درس نظری-عملی حداقل یک بار در طول تحصیل اخذ شده و نمره مردودی داشته باشد)") برای فراغت از تحصیل داشته باشد، میتواند آن دروس را با نظر شورای آموزشی مرکز، به صورت معرفی به استاد بگذراند.

2- نوع واحدهای دروس (نظری، عملی و نظری-عملی) در سرفصل هر رشته (جهت دانلود اینجا https://bit.ly/2t5Nvcc کلیک نمایید) درمقابل نام هر درس قید شده است.

3- منابع درسی، شیوه پرداخت شهریه درس و تاریخ دقیق برگزاری امتحان معرفی به استاد در سایت و کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

 

نام:
نام خانوادگی:
مقطع:
شماره دانشجویی:
کد ملی:
شماره موبایل1 در دسترس:
شماره موبایل2 در دسترس:
نام درس1:
نام درس2: