لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (29 مهر 99)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 29 مهر 99 در ساعات اداری (دوشنبه الی چهارشنبه ساعت 8.30 الی 16) جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
2- کارت دانشجویی

نام خانوادگی - نام
اسلامی - عباس
افشان - حسن
ایجادی - مهدی
آراسته - سجاد
آمده - فاطمه
بارانی لنبانی - محبوبه
بشیر نژاد مطلق - سمیه
بشیری - جواد
بغلانی - مهرداد
بهشتیان - سیدمصطفی
بیات - عاطفه
پاشا اسکوئی - فاطمه
پناهی - مائده
ثروتی زاده - زینب
جعفرخانی - الناز
جعفری ینگی رخ - هاجر
جلیلی - زهرا
جوادی نیا - منصوره
جودی - محمد
حامد فرشبافی - حمیده
حسن پور - لیلا
حسینی موخر - سیدمحسن
حمیدی اصل - زهرا
خزاعی زاده - فخری
خسروان - کبرا
داداش پور - علی اکبر
دانشور - شبنم
درفشی - مریم
ذهاب - ستایش
ربیعی - حانیه
رزاقی - مرتضی
رضانیا - سوسن
رضائی - فاطمه
رودنشین - معصومه
روزبهانی - فاطمه
رهنما - علی
زعم فرحزادی - هلیا
سالاروندیان - ثریا
سبحانی - علیرضا
سمیعیانی - فاطمه
شریفی - سیدابوالفضل
شعبانی - حسین
شکوری - سعید
شهبازی - معصومه
صفرخانی - داود
صوفی - رضا
ضماندار - زهرا
طاهری - مریم
طورانی - الهه
عابدی - الهه السادات
عباسقلی زاده - ندا
عرب - سامان
علائی ورکی - سیدحسین
علی زاد فرزین - پروین
عموزاد مهدیرجی - حمید
غیبی - علی
فتحی - مریم
فرخی بالاجاده - فاطمه
فردوسی - لیلا
فرهنگ - منصور
فریدی - زهرا
قجه بیگلوی ساده - جعفر
قیصری - نرگس
کبیری نائینی فر - رضا
کریمی - جلال
گرزالدین - فرزانه
گرمه ای - مهدی
گزرسه - مهدیس
گودرزی - امید
محمدشیرازی - الهام
مدنی لنبانی - سیدرضا
مرادی - المیرا
مرندی - محمدعلی
مزینانی - مصطفی
معصومی - مهران
مفتخری نظری پور - زهرا
ملک زاده قزلقیه - هانیه
مهرافشار - کیوان
مهنانی - اباذر
میرترابی - اکرم سادات
نادری - ابراهیم
نبی گل - هادی
نظری - محسن
نیکوکار - عادله
یعقوبلو - علی