قابل توجه دانشجویانیکه در ترم تابستان دارای واحد اخذ شده می باشند - امتحانات 27 و 28 مهر

دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه سمالایو (samalive.ir) و کلیک بر روی گزینه عضویت در کلاس و وارد نمودن کد ذیل، نسبت به بررسی آزمون خود اقدام نمایند.

تذکرات:
در درج کد اعلام شده در سامانه دقت نمایید.
پس از درج کد، عنوان درس، تاریخ و ساعت آزمون را با موارد قبلی اعلام شده تطابق دهید.
در صورت بروز مشکل صرفا از طریق اکانت تلگرام دانشگاه @uast54support اقدام به طرح سوال نمایید.

تذکرات آزمون:
برای شرکت در آزمون از رایانه استفاده نمایید.
پاسخ سوالات را تایپ نمایید.
رونویسی از کتاب موجب کسر نمره می گردد. بنابراین پاسخ به سوالات با زبان گفتاری و مفهومی الزامی است.

عنوان درس - کد درس
اصول تنظیم قراردادهای اداری: E0ocNaSI
اجرای احکام کیفری: v0u8ot4B
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات: ArkJASJh
کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی: zrBBcJuM
متون فقه1: iq7zCAL0
حقوق ثبت کاربردی: gfDk1Ohm
حقوق جزای عمومی3: Ncjxe5iV
مبانی حقوق اداری: 1qrzgg4v
آیین دادرسی مدنی3: hMDYJUkH
ادله اثبات دعوی: 3S8L393P
حقوق بازرگانی: 2vyv8Yq9
حقوق مدنی3: nlH7hoVQ
آیین دادرسی مدنی2: utlCDAXF
حقوق جزای اختصاصی3: ZEtasIES
کلیات عقود معین و ارث: 93taNYmB
حقوق اساسی2: zaf5t6wT
عقود معین2: gEFIhPGW
آیین دادرسی کیفری1: n0kXz1ly
اصول فقه1: fRj2LaTf
متون فقه2: jQAq0UiL
حقوق مدنی8: B1DxAndz
حقوق جزای عمومی2: eO1k9hL8