انتخاب واحد ترم مهر 99 - انتقال / میهمان / دانشجویان دارای واحد باقیمانده

با توجه به تعطیلی این مرکز در پایان تابستان جاری و عدم ارائه درس در نیمسال مهر99 و هماهنگی های بعمل آمده با دانشگاه جامع علمی کاربردی، زمان انجام امور میهمانی دانشجویان (مربوط به دانشجویانیکه برای ترم مهر ماه (نیمسال 991) دارای واحد باقیمانده می باشند) به تاریخ های 7 و 8 مهر ماه موکول گردید.

لازم بذکر است در صورت هر گونه تغییر اعم از انتقال دانشجویان یا تغییر تاریخ های میهمانی، موضوع از همین طریق اعلام خواهد شد.

ضمنا با توجه به عدم تمدید تاریخ های ذکر شده، پیگیری اخبار در سایت و کانال های اطلاع رسانی مرکز ضروری است.

به دوستان خود اطلاع دهید.