منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور 99)

جهت دریافت منابع آزمون معرفی به استاد و تاریخ امتحانات مربوط (مرتب شده بر اساس اسامی دانشجویان) اینجا کلیک  نمایید.

لازم بذکر است آزمون معرفی به استاد بصورت مجازی (بر اساس کدهای عضویت کلاس که متعاقبا اعلام خواهد شد) در تاریخ 26 شهریور ماه راس درج شده در فایل پیوست از طریق سامانه سمالایو برگزار خواهد شد.