انتخاب واحد نیمسال های تابستان 99 و مهر 99

باتوجه به تعطیلی این مرکز در پایان تابستان سال جاری، دانشجویانیکه در پایان نیمسال تابستان فارغ التحصیل نخواهند شد لازم است صرفاً در تاریخ های 17 و 18 شهریور ماه جهت تکمیل درخواست و اخذ دروس مانده به صورت میهمان در سایر مراکز حقوقی به این مرکز مراجعه نمایند.

ضمناً با توجه به مجوز اخذ شده، دانشجویانیکه صرفاً با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل خواهند شد میتوانند جهت گذراندن دروس در تابستان 99 درخواست انتخاب واحد خود را جهت بررسی، کارشناسی و ثبت در سیستم (در صورت تایید آموزش)، براساس فرم زیر حداکثر تا تاریخ 10 شهریور 99 به اکانت تلگرام @uast54support ارسال و رسید دریافت نمایند. (ضمنا دانشجویانیکه قبلا درخواست اخذ درس در تابستان را تکمیل نموده اند نیز لازم است مجدداً درخواست فوق را تکمیل نمایند)

شایان ذکر است بعد از تاریخ های ذکر شده امکان بررسی، درج و ویرایش انتخاب واحد و همچنین درخواست میهمانی مقدور نخواهد بود.

 

نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
کد ملی:
تعداد واحد باقیمانده:
شماره موبایل1 در دسترس:
شماره موبایل2 در دسترس:
نام درس1:
نام درس2:
نام درس3:
نام درس4: