قابل توجه دانشجویان آزمون معرفی به استاد اسفند 98

با توجه به اعلام وزارت بهداشت مبنی بر لغو فعالیت های آموزشی دانشگاه های استان تهران، به اطلاع می رساند آزمون معرفی به استاد دانشجویان مربوط بشرح ذیل تغییر یافت.

11 اسفند به 20 فروردین ساعت 14.30
13 اسفند به 26 فروردین ساعت 14.30
14 اسفند به 27 فروردین ساعت 14.30

لازم بذکر است تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان فوق در صورت قبولی در آزمون معرفی به استاد، در مدرک فارغ التحصیلی 30 بهمن 98 درج خواهد شد. ضمنا طبق مقررات در صورت شرکت در مقاطع بالاتر مشکلی از نظر تاریخ فراغت از تحصیل ایجاد نخواهد شد.