اطلاعیه حذف و اضافه - نیمسال 982

به اطلاع می رساند حذف و اضافه بر اساس تاریخ های اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام بشرح ذیل صرفا در بازه زمانی تعیین شده بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir انجام خواهد شد.

بدیهی است دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی نگردیده اند لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه اقدام به اخذ دروس خود نمایند.

طبق مقررات مسئولیت عدم امکان حذف و اضافه و تغییر گروه به دلیل عدم پرداخت و تحویل فیش شهریه به امور مالی حداکثر قبل از زمانبندی حذف و اضافه برعهده شخص داشجو است.

 ورودی های بهمن 96 و قبل از آن (کاردانی و کارشناسی):
حذف و اضافه: 10 اسفند

 ورودی های مهر 97 (کاردانی و کارشناسی):
حذف و اضافه: 11 اسفند

تذکرات:

1- حذف و اضافه صرفا توسط شخص دانشجو و بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا انجام می پذیرد.

2- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد و همچنین با عنایت به تکمیل ظرفیت برخی دروس، لذا در صورتیکه تغییر دروس ضروری نمی باشد، از انجام هرگونه تغییرات خودداری نمایید.

3- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد، در صورتیکه درسی را اخذ نموده اید و تمایل به تغییر کد گروه آن دارید (تغییر استاد یا روز کلاس) به جهت عدم بروز محدودیت صرفا از دکمه تغییر گروه (که در کنار عنوان درس اخذ شده قابل مشاهده می باشد) استفاده نمایید.

4- بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، اخذ دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک (دروسی که دارای آزمون متمرکز هستند) بصورت معرفی به استاد ممنوع است. لذا لازم است در صورت ارائه ی دروس مربوط در این مرکز در تاریخ انتخاب واحد اخذ گردد و در غیر اینصورت در سایر مراکز بصورت میهمان گذرانده شود.

5- دروس ذیل در سامانه هم آوا جهت ایام حذف و اضافه ارائه گردید و دانشجویان متقاضی دروس مربوط می توانند در ایام حذف و اضافه نسبت به اخذ این دروس اقدام نمایند.

1- کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
2- CMS