اطلاعیه حذف و اضافه - نیمسال 981

به اطلاع می رساند حذف و اضافه بر اساس تاریخ های اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام بشرح ذیل صرفا در بازه زمانی تعیین شده بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir انجام خواهد شد.

بدیهی است دانشجویانیکه در بازه زمانی انتخاب واحد موفق به اخذ واحدهای درسی نگردیده اند لازم است در بازه زمانی حذف و اضافه اقدام به اخذ دروس خود نمایند.

توجه: طبق مقررات مسئولیت عدم امکان حذف و اضافه و تغییر گروه به دلیل عدم پرداخت و تحویل فیش شهریه به امور مالی حداکثر قبل از زمانبندی حذف و اضافه برعهده شخص داشجو است.

ورودی مهر96 و قبل از آن (کاردانی): 13 مهر

ورودی مهر96 و قبل از آن (کارشناسی): 14 مهر

ورودی بهمن 96 (کاردانی و کارشناسی): 15 مهر

ورودی مهر97 (کاردانی): 16 مهر

ورودی مهر97 (کارشناسی): 17 مهر

 تذکرات:

1- حذف و اضافه صرفا توسط شخص دانشجو و بصورت اینترنتی از طریق سامانه هم آوا انجام می پذیرد.

2- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد و همچنین با عنایت به تکمیل ظرفیت برخی دروس، لذا در صورتیکه تغییر دروس ضروری نمی باشد، از انجام هرگونه تغییرات خودداری نمایید.

3- با توجه به اینکه تعداد دروس قابل اخذ یا حذف در زمان حذف و اضافه محدود می باشد، در صورتیکه درسی را اخذ نموده اید و تمایل به تغییر کد گروه آن دارید (تغییر استاد یا روز کلاس) به جهت عدم بروز محدودیت صرفا از دکمه تغییر گروه (که در کنار عنوان درس اخذ شده قابل مشاهده می باشد) استفاده نمایید.

4- با توجه به بخشنامه مورخ 26 شهریور 98، اخذ دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک (اندیشه اسلامی1، اخلاق اسلامی، دانش خانواده، خدمات الکترونیک، مهارتها و قوانین کسب و کار، اخلاق حرفه ای، کارآفرینی، تحلیل هزینه و منفعت، مدیریت کسب و کار و بهره وری، روانشناسی کار، اندیشه اسلامی2، تفسیر موضوعی قرآن، انقلاب اسلامی ایران و تاریخ تحلیلی صدر اسلام و ...) بصورت معرفی به استاد ممنوع است. لذا لازم است در صورت ارائه ی دروس فوق در این مرکز در تاریخ حذف و اضافه اخذ گردد و در غیر اینصورت در سایر مراکز بصورت میهمان گذرانده شود.

5- دروس ذیل در سامانه هم آوا جهت ایام حذف و اضافه ارائه گردید و دانشجویان متقاضی دروس مربوط می توانند در ایام حذف و اضافه نسبت به اخذ این دروس اقدام نمایند.

1- اندیشه اسلامی1 کد 11
2- دانش خانواده کد 999
3- تاریخ تحلیلی صدر اسلام کد 86
4- تاریخ تحلیلی صدر اسلام کد 96

6- پیرو اطلاعیه مورخ 25 شهریور 98 به اطلاع می رساند دروس ذیل در کدهای اعلام شده به حد نصاب لازم نرسیده و از انتخاب واحد دانشجویان مربوط حذف گردید، لذا دانشجویان مربوط لازم است با مراجعه به سامانه در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ دروس در سایر گروه ها اقدام نمایند. ضمنا دروس اخلاق اسلامی و خدمات الکترونیک در تمام گروه ها بدلیل نرسیدن به حد نصاب لازم از انتخاب واحد دانشجویان حذف گردید و دانشجویان می توانند دروس فوق را به صورت میهمان در سایر مراکز اخذ نمایند.

1- اخلاق اسلامی - کد:22و36و47
2- اخلاق اسلامی - کد:32و41و44
3- اخلاق اسلامی - کد:21و31
4- اصول و فنون مذاکره - کد:71و72و73و91و92و93
5- اندیشه اسلامی1 - کد:14
6- آیین دادرسی کیفری1 - کد:14
7- آیین دادرسی کیفری1 - کد:44
8- تفسیر موضوعی قرآن - کد:53و54
9- تفسیر موضوعی قرآن - کد:81و82و83و96
10- حقوق بین الملل خصوصی1 - کد:14
11- حقوق جزای عمومی3 - کد:14
12- حقوق مدنی4 - کد:15
13- خدمات الکترونیک - کد:22و36و47
14- خدمات الکترونیک - کد:32و41و44
15- خدمات الکترونیک - کد:21و31
16- روانشناسی کار - کد:81و82و83
17- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات - کد:14
18- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات - کد:13
19- متون حقوقی - کد:61
20- متون فقه2 - کد:14
21- متون فقه2 - کد:44