قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس "اندیشه اسلامی1 کد 11"

به اطلاع می رساند بر اساس درخواست دانشجویان، درس اندیشه اسلامی1 کد 11 (روزهای سه شنبه ساعت 9.45 الی 11.30) مجددا در سامانه تعریف گردید.

لذا لازم است دانشجویان مربوط در تاریخ حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

لازم بذکر است کلاس مربوط بعد از ایام حذف و اضافه (از تاریخ 23 مهر) برگزار خواهد شد.