قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس "دانش خانواده"

به اطلاع می رساند با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه مورخ 26 شهریور درس دانش خانواده از نیمسال جاری قابلیت اخذ بصورت معرفی به استاد را ندارد، درس فوق بر اساس درخواست دانشجویان در ترم جاری برای آخرین بار ارائه گردید.

لذا لازم است دانشجویان مربوط در تاریخ حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

زمان ارائه کلاس: روزهای جمعه - ساعت 13.30 الی 17 - هشت هفته دوم (شروع کلاس از تاریخ 1 آذر)