تحویل گزارشات کارورزی - 972

پیرو اطلاعیه مورخ 08 اسفند 97، دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس کارورزی 1 یا 2 را اخذ نموده اند لازم است صرفا در تاریخ 11 تیر 98 در قبال اخذ رسید نسبت به تحویل:

1- گزارش کارورزی

الف/ گزارش تفصیلی (نحوه نگارش در صفحه 2 فایل راهنما آورده شده است)
ب/ کاربرگ ها (در فایل راهنما موجود است)
ج/ گزارشات (مطابق با جداول موجود در فایل راهنما)
(درج شماره صفحه در تمامی اوراق ضروری است)
جهت دریافت فایل راهنما کلیک نمایید.

2- برگ موافقت پذیرش کارورز (تحویل شده به دانشجو)

 

3- تاییدیه گذراندن 240 ساعت کارورزی در سربرگ محل مربوط (قابل دریافت از مسوول کارورزی)

به آموزش اقدام نمایند.

 

شایان ذکر است تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.