بسیار مهم/فوری/ قابل توجه کلیه دانشجویان

بر اساس بخشنامه مورخ 22 اردیبهشت 98، دانشجویان ذیل (دارای وضعیت "ثبت نام مشروط" (بدلیل عدم انجام امور فارغ التحصیلی، انصراف و ... در پذیرش قبلی دانشجو)) لازم است حداکثر تا "قبل از زمان صدور کارت شرکت در جلسات امتحانات" نسبت به پیگیری در خصوص تعیین وضعیت دانشجویی در پذیرش قبلی خود اقدام نمایند.

ضمنا با توجه به بخشنامه فوق، دریافت کارت امتحان، شرکت در امتحانات و ادامه تحصیل برای دانشجویان دارای وضعیت "ثبت نام مشروط" منوط به پیگیری و انجام امور مربوط تا زمان تغییر وضعیت دانشجو به "در حال تحصیل" می باشد.

نام نام‌خانوادگی ترم ورود
علی احمدی 971
پریسا اذانی 962
حمیدرضا اسدزاده 971
پریسا اله مرادی 971
دنیا اله مرادی 971
ثنا امیرزاده 962
اعظم امیری آشتیانی 961
مجتبی ایرانخواه کیاکویی 971
زهرا بابائی اصل 971
خشایار باقرپور 962
محسن بالیده 962
مجتبی بخشی 962
محمد حسین بوربور 971
اعظم بوستان افروز 971
علی بیژنی ثمر 971
سعید پرماسی 962
زینب ثروتی زاده 971
لیلا جباری خواجه امینی 961
مرضیه جعفرخانی 971
فرزاد جعفری 971
لیلا حسن پور 971
فاطمه حیدریان 971
جعفر خاک پور کرکان 962
محمود خلجی 962
علی اکبر داداش پور 971
ابوذر دانشورنیلو 962
حمیدرضا دهقانی 971
حانیه ربیعی 962
شقایق رحیم زاده بهزادی 971
لیلا رحیمی 961
سهیلا رزمی و یرثق 971
الهام رضایی 961
جابر رفیعی 971
لعبت روائی 961
دنیا روزبهانی 962
فاطمه روزبهانی 971
مریم زمانی 971
حمیرا زیرانی میانرزی 971
امیربهادر سبزعلی پور 962
علی ستوده نیا 961
فردین سرمستی 971
بهرام سعیدی گلوجه 971
رقیه سعیدی گلوجه 971
مهدی سفیدیان 971
سپیده سلیمانی 971
سیدابوالفضل شریفی 971
سیدمحمد صادقی 971
احمد صفیخان 971
محمدحسن صیادی 971
مریم طاهری 971
زهرا طباطبائی مرادی 971
آزیتا عباسی کیا 971
ایمان عبدی 971
سامان عرب 962
محمدحسین عسکر 962
سید حسین علائی ورکی 971
غلامرضا علوی 971
فاطمه علی پورقزوینی 962
سپیده علی کاشانی 962
ثریا علی مرادی 971
الهام علیا 962
عباس عمرانزاده 971
علیرضا غفاری 971
ونوس غیبی 971
احمد فتوحی 971
علیرضا فراهانی 971
مهدی فرجی 962
فرامرز فشکی 962
مطهره قادری 962
مریم کارآموزابدی 962
محمدمهدی کاظمی 962
سجاد کزازی 971
مهدی گرمه ای 961
الهام محمدشیرازی 971
زهرا محمدعلی پور 971
اسمعیل محمدی روشنق 971
مجتبی محمدی وند خوشخو 971
سیدرضا مدنی لنبانی 962
مهرداد مرادپور جیرنده 971
مصطفی مزینانی 971
فربد مشتاقی کوجل 971
لیلا مشهدی علی بابا 971
سیدعلیرضا معصومی زاده 961
مرضیه ملک محمودی 971
شاهین ملکیان 961
سیدمصطفی ملیحی 971
مریم السادات موسوی 962
محمدرضا موهبتی 971
سمیرا مهدی زاده 971
کیوان مهرافشار 971
یاسمن مهرداددریاسری 962
زهره میرزائی 961
طوفان میرزائی نوبر 961
امیر ناصرافشار 971
محمد باقر ناظریان 962
الهام نیازی راد 961
میلاد نیک پور 971
رویا وصفی 971
عاطفه یاوری 971
سید سعید یحیی زاده طباطبایی 971