کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد رواقی - کد گروه: 25

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس جبرانی درس حقوق مدنی3 - استاد رواقی - کد گروه: 25، روز 5شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه ساعت 18.30 الی 20 در ساختمان شماره2 کلاس 26 برگزار می گردد.

به دوستان خود اطلاع دهید...