کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی - استاد حسینی

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی استاد حسینی، روز شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه ساعت 12 الی 15 در ساختمان شماره2 کلاس 31 برگزار می گردد.

به دوستان خود اطلاع دهید...