ساعات کار اداری و کادر آموزش در ماه مبارک رمضان

به اطلاع دانشجویان و مدرسان محترم میرساند فعالیت های اداری واحد 54 در ماه مبارک رمضان باستثنای امور مالی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15.30 تعیین گردیده است.

ضمنا امور مالی مرکز تا ساعت 16.30 فعال می باشد.

بدیهی است کلاس های آموزشی طبق مقررات در ساعات مربوط برگزار خواهد شد.