تغییر ساعت کلاس درس کاربرد رایانه/نرم افزار های قضایی کد 21022

با توجه درخواست دانشجویان و استاد محترم درسِ کاربرد رایانه/نرم افزارهای قضایی کد 21022، زمان تشکیل کلاس روزهای شنبه از ساعت 11.30 الی 13.15 به ساعت 13.15 الی 15 تغییر یافت.

به دوستان خود اطلاع دهید.