لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (6 اسفند 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 6 اسفند 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی
مرجان اثنا عشری
شیما احدی
لیلا احسانی چیمه
سیدعلی احمدی
فرشته احیائیان
یوسف اسدالهی
مهپاره اسدزاده
هدایت امیری
هوتن آهن کوب
سیدتقی پژوه پشتیری
حسینعلی تبدلخواه
حمید تندکاران فرد
عباس توانا محمدی
کامبیز جمشیدی مقدم
عباس چهاردولی
سیدعباس حسینی
مریم حمامی مرند
اصغر داودخانی ترکی
شهناز دین پرور
زهرا دیندار
زینب رجبی فوشه بلاغ
مهدی رستمخانی
اصغر رستمی
نادره رسولی
مرجان رضایی
فاطمه زندی منش
مهرداد سلطانی
عباس سوری
نسرین سهرابی کادیجانی
هادی شاهبداغی
مجید شاهوردی
حسین شعبانی
سارا شعبانی
افشین شمس الدینی
بهمن صالح زاده
سیدمهدی صالحی کوشا
بهمن صدیقی توپکانلو
رضا صوفی
علی اصغر طالبی
الهه طورانی
مهدی طهماسب زاده
آرزو عباسی
عباس عباسی فرد
زهرا عباسی نژاد
محمد عزیزی مسنی
نرگس عسگری
حسن علیزاده برمی
الناز فاطمی
الهام سادات فداکار موسوی
مهرداد فرامرزی نژاد
میلاد فرهادی وجدان
وحید قرالو
افسانه قربانی
فرزانه قربانی
مرتضی قربانی سینی
سالار میرزائی
بابک نصرالهی
مهسا نصیری بلیلی
مهدی نیکخواه نوری
ملیکا هدایتی
محمد یوسفی راد