قابل توجه دانشجویان ورودی مهر ماه سال 97

رعایت نکات ذیل قبل از انتخاب واحد ضروری است.

1- مطالعه اطلاعیه ثبت نام

2- مطالعه راهنمای ثبت نام

3- اخذ دروس مطابق برنامه ارائه شده در اطلاعیه ثبت نام

4- با توجه به عدم پذیرش دانشجوی جدید، اخذ دروس مانده از ترم های گذشته ضروری است.

5- در صورت وجود هرگونه مشکل در روند انتخاب واحد، پیگیری و رفع آن تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 17 بهمن ماه ضروری است. (واحد اداری این مرکز پنج شنبه ها تعطیل می باشد)