قابل توجه دانشجویان استاد ناجی که جهت حضور در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی نموده اند

تاریخ و شرایط حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ویژه دانشجویان استاد ناجی که جهت حضور ثبت نام نموده اند، بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

1- از نام خانوادگی الف تا ق: سه شنبه مورخ 11 دی 97 راس ساعت 8.45 صبح (اسامی را در کانال اطلاع رسانی مرکز بررسی نمایید (ردیف 1 تا 100))

2- از نام خانوادگی ک تا ی: چهار شنبه مورخ 12 دی 97 راس ساعت 8.45 صبح (اسامی را در کانال اطلاع رسانی مرکز بررسی نمایید (ردیف 101 تا آخر))

 

تذکرات:

الف/ همراه داشتن کارت ملی ضروری است.

ب/ حضور دانشجو راس ساعت مقرر الزامی است.

ج/ از همراه داشتن وسایل اضافی مانند کیف، hands free، پاور بانک و ... خودداری نمایید.

د/ رعایت پوشش دانشجویی الزامی است.

 

آدرس محل حضور:

خ مجاهدین اسلام - جنب بیمارستان شفا یحیاییان - درب اصلی مجلس شورای اسلامی